Назад

Історія кафедри сімейної медицини

 

У лютому 1983 року в Одеському медичному інституті імені М. І. Пирогова на факультеті удосконалення лікарів була створена кафедра терапії №2. Завідувачем цієї кафедри був призначений доцент Микола Олексійович Остапчук. З самого початку в складі кафедри були три асистента і один доцент. З часом колектив кафедри постійно збільшувався. Основні наукові напрямки роботи в період керівництва доцента М.О.Остапчука були клінічна фармакологія, клінічна ензимологія і гепатологія. В цей період виконувалися  одна кандидатська дисертаційна робота С.Ф.Коваленко на тему «Оцінка клініко-біохімічних та терапевтичних показників в діагностиці хронічних захворювань печінки» (захист у 1991р.) та три докторські дисертаційні роботи: дисертація Г.П.Пекліної «Вплив  нестероїдних протизапальних засобів на нирки» і Л.П.Зарицької «Клініка, патогенез та система профілактики бронхо-легеневої патології у робітників при дії змішаного рослинного пилу (джуту, льону, кенафу)», які захистили їх в 1991 році та самого М.О.Остапчука, але на жаль захист його дисертації, наданої до спецради не відбувся з причини передчасної смерті науковця (1991 р.).

З 1991 по 1997 роки кафедру очолювала професор Галина Петрівна Пекліна, під час керівництва якої захистили кандидатські дисертації Г.В.Корнован на тему «Кардіотропна дія літофіта – нового похідного літію та нікотинової кислоти у працівників транспорту» в 1994 році, В.І.Синенко на тему «Клінічна оцінка використання лазеротерапії в лікуванні хворих з нестабільною стенокардією», Л.Д. Колобанова на тему «Застосування низько інтенсивного гелій-неонового лазерного випромінювання в поєднанні з антагоністом кальцію фінігідіном в лікуванні та профілактиці хронічного обструктивного бронхіту» в 1995 році та Т.І. Бекало в 1996 році.

У 1998 році на цій базі була створена кафедра сімейної та народної медицини, яку очолила доктор медичних наук, професор Попік Галина Степанівна. Незабаром кафедра була перейменована на «Сімейна медицина та загальна практика». Під керівництвом професора Г.С.Попік захистили дисертаційні роботи: Калашникова К.А. «Диференційоване застосування фізичних чинників у відновлюваному лікуванні дітей, хворих на склеродермію з ураженням органів травлення»(2000 р.); Н.В.Шишкіна – «Санаторно-курортне лікування дітей хворих на хронічний гастродуоденіт з урахуванням вегетативних дисфункцій» (2004 р.); Паненко А.В. «Експресний полісистемний моніторінг саногенезу як захід об’єктивізації санаторно-курортного лікування» (2005 р.); Гоженко О.А. «Відновлюване лікування осіб молодого віку з соматоформною вегетативною дисфункцією»(2008 р.); Г.О. Данильчук – «Відновне лікування часто хворіючих респіраторними захворюваннями дітей з пролапсом мітрального клапана» (2013 р.). Доцент Л.І.Колотвіна – «Комплексна терапія гіпертонічної хвороби у жінок з клімактеричним синдромом в практиці сімейного лікаря» (2004 р.) та доцент Г.В.Чернецька — «Комплексна фізіотерапія в реабілітації хворих з гіпертонічною хворобою з метаболічним синдромом» (2013 р.) захистили дисертаційні роботи під керівництвом професора,                            д.мед.н. Волошиної О.Б.

З квітня 2013 року кафедру очолює професор, д.мед.н. Величко Валентина Іванівна, яка в 2012 році захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора медичних наук на тему: «Комплексна етапна система спостереження, профілактики, диференційованої терапії дітей з надмірною масою тіла та ожирінням».

В теперішній час на кафедрі працює 26 співробітників, із них – 2 професори, 7 доцентів, 8 кандидатів наук та 7 сумісників-лікарів ЛПЗ ОЗ, які мають  вищу кваліфікаційну категорію з різних медичних спеціальностей та великий досвід практичної діяльності. Проходять навчання 2 аспіранти. Професор Величко В.І. є членом атестаційної комісії та комісії з орфанних захворювань Департаменту ОЗ Одеської ОДА.

На даний період під керівництвом д.мед.н. В.І.Величко захищені кандидатські дисертації: Венгер Я.І. «Клініко-функціональні особливості та реабілітація бронхіальної астми у дітей з надмірною масою тіла»  (2015 р.); Ткачук В.В. «Роль пролонгованого високожирового навантаження та кишкової мікробіоти в патогенетичних механізмах ожиріння» (2018 р.); Саід О.В. «Підвищення ефективності комплексної терапії хворих з цукровим діабетом 2-го типу на тлі надлишкової маси тіла» (2019 р.) та проводиться робота по завершенню 5 кандидатських дисертацій в рамках науково-дослідницької роботи кафедри «Вікові особливості лікування та реабілітації пульмонологічних, ендокринологічних захворювань у пацієнтів з надмірною масою тіла в практиці сімейного лікаря» (2015 р.). Професор Величко В.І. є членом спеціалізованої Ради Д 41.600.01, спеціалізованої Ради Д 26.613.06 та УПК «Терапевтичні спеціальності» ОНМедУ.

Кафедра проводить первинну підготовку лікарів-інтернів та вторинну підготовку лікарів Одеської, Херсонської та Миколаївської областей за спеціальностями «Загальна практика – сімейна медицина» та «Внутрішні хвороби», підвищення кваліфікації лікарів: цикли тематичного удосконалення та цикли стажування за тими ж спеціальностями.

Миколаївська філія кафедри створена в 1990 році на базі Миколаївської міської лікарні №3, зараз база кафедри знаходиться в центрі первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Миколаїв.

Херсонська філія організована ​​у вересні 2014 року на базі Херсонської міської лікарні ім. Є.Є. Карабелеша.

Кафедра організовує та приймає участь у проведенні українських та міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів з актуальних питань сімейної медицини. На кафедрі заснована Асоціація сімейної медицини Одеського регіону, засідання  якої проводяться щомісячно на регулярній основі, також  у лютому 2020 року створено Школу Діабету та Надмірної маси тіла, як освітній проект. Основна мета Школи — надання підтримки для дорослих та дітей, які живуть з діабетом , надмірною масою тіла / ожирінням та їх рідних.

Лікувальну роботу співробітники кафедри здійснюють на базі Одеської клінічної лікарні на залізничному транспорті філії «Центр охорони здоров’я» АТ «Укрзалізниця», клінічного санаторію                      ім. В.П.Чкалова, Херсонської міської клінічної лікарні ім.Є.Є. Карабелеша, Центра первинної медико-санітарної допомоги №4 м. Миколаїв.