Назад

Наразі кафедра сімейної медицини Одеського національного медичного університету виконує науково-дослідну роботу за темою: «Особливості лікування та реабілітації розповсюджених захворювань терапевтичного профілю у пацієнтів з надмірною масою тіла в практиці сімейного лікаря»

Попередньою НДР кафедри була: «Вікові особливості лікування та реабілітації пульмонологічних, ендокринологічних захворювань у пацієнтів з надмірною масою тіла в практиці сімейного лікаря». За темою науково-дослідної роботи захищено ряд дисертаційних робіт, а саме:
08.12.2018 — Ткачук В.В. «Роль пролонгованого високожирового навантаження та кишкової мікробіоти в патогенетичних механізмах ожиріння»;
21.05.2019 – Саід О.В. «Підвищення ефективності комплексної терапії хворим на цукровий діабет 2-го типу на фоні надмірної маси тіла»
19.10.2021 – Лагода Д.О. «Удосконалення лікувально-профілактичних заходів у пацієнтів з бронхіальною астмою на тлі надмірної маси тіла або ожиріння».
20.10.2021 – Бажора Я.І. «Застосування когнітивно-поведінкової терапії у лікуванні бронхіальної астми з неконтрольованим перебігом у пацієнтів з надмірною масою тіла або ожирінням»