Асоціація сімейної медицини Одеського регіону

Назад

Головні новини

Науково-практична конференція «Актуальні питання спадкоємності ведення пацієнта з поліморбідною патологією внутрішніх органів в умовах реформування системи охорони здоров’я».

25–26 квітня 2019 року кафедрою внутрішньої медицини № 2 ОНМедУ в партнерстві з Асоціацією сімейної медицини Одеського регіону та обласним департаментом охорони здоров’я в конференц-залі готельного комплексу «Одеса» була проведена науково-практична конференція «Актуальні питання спадкоємності ведення пацієнта з поліморбідною патологією внутрішніх органів в умовах реформування системи охорони здоров’я». Конференція включена до «Реєстру конгресів, з’їздів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2019 році», що узгоджений з НАМН України та затверджений МОЗ України, за № 160.
Конференція присвячена актуальним питанням діагностики та лікування пацієнтів з коморбідною та поліморбідною патологією внутрішніх органів з точки зору ефективної взаємодії лікарів різних спеціальностей в сучасних умовах реформування системи охорони здоров’я України.
В конференції взяли участь більше 150 делегатів переважно з Одеси,  Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. З доповідями виступили 20 доповідачів з різних наукових і вищих навчальних медичних закладів України. Доповіді були присвячені обговоренню питань спадкоємності та ефективної взаємодії лікарів різних спеціальностей у веденні пацієнта з поліморбідною патологією внутрішніх органів в умовах реформування системи охорони здоров’я та представлені у форматі 3 проблемних лекцій, 2 майстер-класів із клінічного розбору пацієнтів з коморбідною та мультиморбідною патологією. Кожний з форматів містив демонстрацію обґрунтованих клініко-фармакологічніх підходів щодо оптимізації програм медикаментозного лікування, зокрема, вибору режиму дозування, оцінки ефективності та безпеки застосування лікарських засобів різних класів. Активну участь у роботі конференції взяли делегати – практично кожна доповідь супроводжувалася жвавим обговоренням, питаннями та відповідями.
Уже традиційно окремою секцією на конференції звучали доповіді молодих вчених з Одеси, Харкова та Херсона.
До конференції було надруковано збірник матеріалів конференції, який містить 28 тез фахівців і молодих вчених з різних міст України.
Наприкінці конференції всім учасникам було запропоновано екскурсію для ознайомлення з інноваційними технологіями Центру реконструктивної та відновної медицини (університетська клініка) ОНМедУ.
Усі учасники конференції отримали сертифікати.
Підсумком конференції стало прийняття резолюції, ключовими тезами якої є:
1.    Продовжити вивчення та фахове обговорення актуальних питань діагностики та лікування пацієнтів з коморбідною та поліморбідною патологією внутрішніх органів з огляду на ефективність взаємодії лікарів різних спеціальностей у сучасних умовах реформування системи охорони здоров’я України. Результати представити на наступній V щорічній науково-практичній конференції, присвяченій оптимізації ведення коморбідних станів у сучасній клінічній практиці 2–3 квітня 2020 року.
2.    Удосконалювати організацію медичної допомоги хворим з коморбідною та поліморбідною патологією внутрішніх органів за рахунок розробки алгоритмів коректної взаємодії фахівців у лікуванні таких пацієнтів з урахуванням чинних стандартів, але з максимальною індивідуалізацією підходів до лікування для запобігання поліпрагмазії.
3.    Включати в програму наступних конференцій виступи вітчизняних і закордонних фахівців суміжних спеціальностей.
4.    Продовжити традицію проведення у межах конференції сателітного симпозіуму, присвяченого результатам наукових досліджень молодих вчених.

image1

image2

image3

image4

image5

image6

image7

image8

image9

image10 image11

image12

image13

image14

13 грудня 2018 року в конференц-залі готельного комплексу «Одеса»,

відбулося засідання Асоціації сімейної медицини Одеського регіону,

яке відвідали лікарі-спеціалісти (сімейні лікарі, терапевти, педіатри).     1

На конференції з темою : «Цукровий діабет 2-го типу: завдання сімейного лікаря» виступила професор, д.мед.н., завідуюча кафедрою сімейної медицини та загальної практики Одеського національного медичного університету, президент Асоціації сімейної медицини Одеського регіону Валентина Іванівна Величко

2

3

На конференції всі учасники мали змогу виміряти рівень глікемії портативними глюкометрами.

4

5

_________________________________________________________________________________

15 травня 2018 року відбулося чергове засідання асоціації сімейної медицини Одеського регіону «Актуальні питання алергології, дисциркуляторні енцефалопатії, клінічні випадки»

У засіданні прийняли участь 80 лікарів, серед яких спеціалісти за спеціальностями: сімейна медицина та загальна практика, терапія, неврологія, педіатрія.

1

Відкрила засідання професор, д.мед.н., завідуюча кафедрою сімейної медицини та загальної практики Одеського національного медичного університету, президент Асоціації сімейної медицини Одеського регіону

Величко Валентина Иванівна

2

3

Гогунська Інна Володимирівна д.мед.н., Почесний лікар України, зам.директора центра алергічних захворювань верхніх дихальных шляхів при ГУ «Інститут отоларінгології ім. проф.А.І. Коломийченко НАМН України»

«Сучасні аспекти алергічного риніту»

4

Горанський Юрій Іванович к.мед.н., доцент кафедри неврології Одеського національного медичного университету

«Дисциркуляторні енцефалопатії. Тактика сімейного лікаря».