Назад

_________________________________________________________________________________

Уважаемый коллега!

Приглашаем Вас принять участие в заседании Ассоциации семейной медицины Одесского региона 15 мая 2018 года

на тему:

«Актуальные вопросы аллергологии и дисциркуляторные энцефалопатии, клинические случаи»

14.30-15.00 – регистрация участников (для семейных врачей, кардиологов, терапевтов, педиатров, гастроэнтерологов и врачей других специальностей…)

15.00 — Открытие заседания

Главный специалист отдела оказания медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Одесского городского совета

Кальнева Елена Григорьевна

«Организация оказания медицинской помощи населению Одессы»

Гогунская Инна Владимировна д.мед. н., Заслуженный врач Украины, зам.директора центра аллергических заболеваний верхних дыхательных путей при ГУ «Инстут отоларингологии им. проф.А.И. КоломийченкоНАМН Украины»

«Современные аспекты аллергического ринита»

Горанский Юрий Иванович к.мед.н., доцент кафедры неврологии Одесского национального медицинского университета

«Дисциркуляторные энцефалопатии. Тактика семейного врача.»

17.00 Дискуссия, сертификаты, бизнес — ланч.

Место проведения:

Одесса

Переулок Вице-адмирала Жукова, 12

Конференц-зал отеля «Wall Street Hotel”

_________________________________________________________________________________

Міністерство охорони здоров’я України
Одеський національний медичний університет

Кафедра внутрішньої медицини №2

АСОЦІАЦІЯ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ оДЕСЬКОГО РЕГІОНУ

Програма-запрошення

на науково-практичну конференцію

«Спадкоємність у веденні пацієнта з поліморбідною патологією внутрішніх органів в умовах реформування системи охорони здоров’я»

26-27 квітня 2018 р.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції

«Спадкоємність у веденні пацієнта з поліморбідною патологією внутрішніх органів в умовах реформування системи охорони здоров’я»!

Оргкомітет:

Голова:

В.М. Запорожан, Ректор ОНМедУ, академік НАМН України

Замісники голови:

Ю.І. Бажора, проректор з науково-педагогічної роботи ОНМедУ, д.мед.н., професор

В.А. Штанько, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 ОНМедУ, к.мед.н., доцент

В.І. Величко, завідувач кафедри сімейної медицини та загальної практики ОНМедУ, д.мед.н., професор, голова Асоціації сімейної медицини Одеського регіону

С.А. Тихонова, професор кафедри внутрішньої медицини №2, д.мед.н., професор

Відповідальний виконавець:

Л.С. Холопов, к.мед.н., доцент кафедри внутрішньої медицини №2, к.мед.н.

До участі в конференції запрошуються лікарі загальної практики – сімейної медицини, терапевти, кардіологи, ендокринологи, неврологи, лікарі інших спеціальностей, представники медичних видавництв, клінічних лабораторій та фармкомпаній.

Конференція відбудеться 26-27 квітня 2018 р. в приміщенні ОК «Одеса», м. Одеса, Гагаринське плато, 5, конференц-зала №1.

26 квітня 2018
з 900 Реєстрація учасників конференції (хол)
930940 Відкриття конференції ЗАПОРОЖАН

Валерій Миколайович

Ректор ОНМедУ,

академік НАМН України

Засідання I. Реалії і перспективи розвитку системи охорони здоров’я в Україні,

м. Одесі та Одеському регіоні (конференц-зала № 1)

Модератори: д.мед.н. Полясний В.О., доц. Штанько В.А., проф. Годован В.В.,

проф. Юшковська О.Г.

940–1010 Доповідь

Модель надання медичної допомоги в сільських районах Одеської області

ПОЛЯСНИЙ

Вячеслав Олексійович

Директор департаменту охорони здоров`я Одеської ОДА

д.мед.н.

1010–1040 Доповідь

Профілактика, як наріжний камінь роботи лікаря первинної ланки

ШТАНЬКО

Василь Андрійович

завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 ОНМедУ

1040–1110 Доповідь

Сучасні вимоги законодавства щодо здійснення фармакологічного нагляду в Україні

ГОДОВАН

Владлена Володимирівна

ОНМедУ, професор

1110–1140 Доповідь

Система кардіологічної реабілітації в Україні з позицій фізичної та реабілітаційної медицини

ЮШКОВСЬКА

Ольга Геннадіївна

ОНМедУ, професор

Засідання ІІ. Практичні аспекти надання медичної допомоги пацієнтам з поліморбідною патологією внутрішніх органів
Модератори: доц. Штанько В.А., доц. Перепелюк, проф. Тихонова С.А.
1140–1210 Доповідь

Ідивідуальний підхід до профілактики серцево-судинних захворювань: в фокусі антитромбоцитарна терапія

НІШКУМАЙ

Ольга Іванівна

НМУ ім. О.О. Богомольця,

д.мед.н.

1210–1240 Доповідь

Нові аспекти патогенетичного лікування ІХС

ІРКІН

Олег Ігоревич

ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім акад. Стражеска» НАМН України, д.мед.н.

1240–1310 Доповідь

Цукровий діабет – плацдарм коморбідності?

КамІнський

Олексій Валентинович

ГУ Центр радиационной медицины, д.мед.н.

1310–1335 Доповідь

Особливості ведення пацієнтів з АГ та цукровим діабетом

ПЕРЕПЕЛЮК

Микола Миколайович

ОНМедУ, доцент

1335–1405

Дискусія. Обід

26 квітня 2018

Засідання ІІ (продовження)

Практичні аспекти надання медичної допомоги пацієнтам

з поліморбідною патологією внутрішніх органів

Модератори: проф. Величко В.І. доц. Штанько В.А., доц. Холопов Л.С.
1405–1425 Доповідь

Алгоритм ведення пацієнта з бронхіальною астмою ХОЗЛ на різних рівнях надання медичної допомоги

БАТАШОВА-ГАЛИНСЬКА

Вікторія Олександрівна,

ОНМедУ, доцент

1425–1445 Доповідь

Особливості перебігу та підходи до терапії пацієнтів з алергічними захворюваннями: роль лікаря загальної практики

ВЕЛИЧКО

Валентина Іванівна,

ОНМедУ, професор

1445–1515 Доповідь

Диференційні підходи до корекції екзокринної недостатності підшлункової залози в залежності від секреторної функції шлунку

БАБАК

Олег Яковлевич Інститут терапии ім. Л.Т. Малой АМНУ, Харьків, д.мед.н., професор

1515–1535 Доповідь

Особливості ведення пацієнтів з АГ та хронічною хворобою нирок

ХОЛОПОВ

Леонід Семенович

ОНМедУ, доцент

1535–1555 Доповідь

Медикаментозні ураження печінки – профілактика та лікування

ПЕРЕПЕЛЮК

Микола Миколайович

ОНМедУ, доцент

1555–1625 Доповідь

Подвійні інгібітори ЦОГ і 5-ЛОГ, як нова стратегія безпеки терапії НПЗП

МЕЛЬНИК

Владимір Степанович

д.мед.н., професор НМУ ім. О.О. Богомольця

1625–1645 Доповідь

Вибір НОАК з використанням даних доказової медицини

ТИХОНОВА

Сусанна Адольфівна

ОНМедУ, професор

1645–1705 Доповідь

Поліморбидність болю

ВЕЛИЧКО

Валентина Іванівна,

ОНМедУ, професор

1705–1725 Доповідь

Питання жіночого здоров’я та планування сім’ї при антифосфоліпідному синдромі та системному червоному вовчаку»

ХОЛОПОВ

Леонід Семенович

ОНМедУ, доцент

Дискусія
27 квітня 2018
Засідання ІІІ. Спадкоємність в лікуванні складних пацієнтів
у реальній клінічній практиці
Модератори: проф.Величко, Годован В.В., проф. Тихонова С.А., доц. Баташова-Галинська В.О.
900–930 Майстер-клас

Небулайзерна терапія при загострені бронхіальної астми

БАТАШОВА-ГАЛИНСЬКА

Вікторія Олександрівна,

ОНМедУ, доцент

930–1030 Майстер-класс

Современные подходы к антибактериальной терапии

Годован

Владлена Володимирівна

ОнМедУ, д.мед.н.

професор

1030–1100 Майстер-клас

Ведення коморбідного пацієнта з АГ та ІХС

ТИХОНОВА

Сусанна Адольфівна

ОНМедУ, професор

1100–1130 Клінічний розбір

Антитромботическая профилактика ишемического инсульта при ФП. Разбор клинического случая

БУГЕРУК

Вікторія Вікторівна

ОНМедУ, доцент

1130–1200 Клінічний розбір

Ранішній тромбоз стента у пацієнта з обструктивнивним атеросклерозом коронарних судин похилого віку з поганою прихільністю до подвійної антитромбоцитарної терапії

ТІМАКОВ

Олександр Миколайович

Центр реконструктивної та відновної медицини (університетська клініка) ОНМеду, кардіолог

1200–1230 Клінічний розбір

Поліморбідність болю. Клінічні ситуації

ВЕЛИЧКО

Валентина Іванівна

ОНМедУ,

професор

1230–1250 Кофе пауза
1250–1320 Майстер-клас

Ведення пацієнта з судинною коморбідністю

ТИХОНОВА

Сусанна Адольфівна

ОНМедУ, професор

1320–1350 Клінічний розбір

Запаморочення, подагра і АГ — шляхи вирішення рівняння з трьома невідомими

Осовская

Наталья Юрьевна,

Винницкий НМУ ім. Н.І. Пірогова, д.мед.н., профессор

1350–1420 Майстер-клас

Маски анемії. Своєчасна діагностика – основа успішного лікування

ВЕЛИЧКО

Валентина Іванівна

ОНМедУ,

професор

1420–1450 Клінічний розбір

Добовий контроль АТ як стратегія профілактики серцево-судинної коморбідності

ТИХОНОВА

Сусанна Адольфівна

ОНМедУ, професор

1450–1520 Клінічний розбір

Тема буде уточнена

ВОРОХТА

Юрій Миколайович

ОНМедУ, доцент

1520–1540 Доповідь

Соматичні маски депресії

ПЕРЕПЕЛЮК

Микола Миколайович

ОНМедУ, доцент

1540–1600 Чи існує спосіб зниження ризику розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки. Клінічний випадок. ВЕЛИЧКО

Валентина Іванівна

ОНМедУ,

професор

1600–1700 Конференція молодих вчених
Закриття конференції
1700–1715 Прийняття резолюції.

Вручення сертифікатів

Колектив кафедри внутрішньої медицини №2 ОНМедУ

Учасники конференції

_________________________________________________________________________________

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ КАРДИОЛОГОВ

АССОЦИАЦИЯ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ ОДЕССКОГО РЕГИОНА

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ПРОГРАММА

ЮЖНОУКРАИНСКОЙ ШКОЛЫ КЛИНИЦИСТА

«БОЛЕЗНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ И МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА»

(частьI-кардиология, пульмонология)

Для кардиологов, терапевтов, семейных врачей, педиатров, гастроэнтерологов и врачей других специальностей…

18 апреля 2018 год

Одесса

13.00-13.30регистрация участников, комплектация врачей по группам по 20-25 человек и распределение по учебным комнатам.

13.30 — Открытие заседания – большой зал = учебная комната № 1

Открытие работы школы

Председатель Одесской областной ассоциации кардиологов, профессор Андриевская Светлана Алексеевна

«Дифференцированные подходы к выбору комбинированной антигипертензивной терапии в клинической практике»

Председатель Ассоциации семейной медицины и общей практики,   профессор Величко Валентина Ивановна

«Коморбидность пациента – как избежать полипрагмазии»

14.30 – начало мастер-классов в интерактивном режиме с разбором клинических случаев и унифицированных протоколов в течение 30-ти минут с последующей ротацией групп (10мин)

 Учебная комната №1

Профессор, д.мед.н., главный внештатный кардиолог департамента здравоохранения Одесской ОГА, президент Одесской областной ассоциации кардиологов Андриевская Светлана Алексеевна

«Философия успеха терапии НОАК»

Учебная комната №2

Доцент, к.мед.н., кафедра семейной медицины и общей практики Одесского национального медицинского университета Данильчук Галина Александровна

«Боль в спине. Трудный пациент»

 Учебная комната №3

Профессор, д.мед.н., заведующая кафедрой семейной медицины и общей практики Одесского национального медицинского университета, президент Ассоциации семейной медицины Одесского региона Величко Валентина Ивановна

«Бережное отношение к антибиотикам — доверие пациента»

Учебная комната №4

Доцент, к.мед.н. Поташов Сергей Викторович,  г.Киев

«Статинотерапия — путь к успеху лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

17.00 Дискуссия, сертификаты, бизнес — ланч. 

Заседание ассоциации Южноукраинской школы клинициста состоится:

18 апреля, начало регистрации в 13.00.

Место проведения:

Отельный комплекс «Одесса»,

Конференц – залы №1, №2, №3, №4

ул. Гагаринское плато, 5

(Район Аркадии)

_________________________________________________________________________________

Уважаемый коллега!

Приглашаем Вас принять участие в заседании Ассоциации семейной медицины Одесского региона 4  апреля 2018 года на тему: «Актуальные вопросы аллергологии и сосудистой патологии,

клинические случаи»

14.00-14.30 – регистрация участников (для семейных врачей, кардиологов, терапевтов, педиатров, гастроэнтерологов и врачей других специальностей…)

14.30 — Открытие заседания

Главный специалист отдела оказания медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Одесского городского совета

Кальнева Елена Григорьевна

«Организация оказания медицинской помощи населению Одессы»

 

Главный внештатный областной аллерголог Департамента здравоохранения Одесской ОГА Гонта Ирина Анатольевна

«Современные аспекты аллергического ринита»

 

доцент, к.мед.н., кафедра семейной медицины и общей практики Одесского национального медицинского университета

Колотвина Лариса Ивановна

«Оптимальная тактика ведения пациентов с заболеваниями периферических артерий в практике семейного врача»

 

профессор, д.мед.н., заведующая кафедрой семейной медицины и общей практики Одесского национального медицинского университета, президент Ассоциации семейной медицины Одесского региона

Величко Валентина Ивановна

«Вено-лимфотическая недостаточность-болезнь цивилизации?»

 

16.30 Дискуссия, сертификаты, бизнес — ланч. 

 

Место проведения:

Одесса

Переулок Вице-адмирала Жукова, 12

Конференц-зал отеля «Wall Street Hotel”

_________________________________________________________________________________

Уважаемый коллега!

Приглашаем Вас принять участие в заседании Ассоциации семейной медицины Одесского региона 14 марта 2018 года на тему: «Актуальные вопросы кардиологии и гастроэнтерологии, клинические случаи»

14.30-15.00 – регистрация участников (для семейных врачей, кардиологов, терапевтов, педиатров, гастроэнтерологов и врачей других специальностей…)

16.00 — Открытие заседания

Главный специалист отдела оказания медицинской помощи взрослому населению департамента здравоохранения Одесского городского совета

Кальнева Елена Григорьевна

«Организация оказания медицинской помощи населению Одессы»

 доцент, к.мед.н., кафедра пропедевтики внутренних болезней и терапии Одесского национального медицинского университета

Бурдейный Игорь Викторович

«Особенности лечения артериальной гипертонии у больных с нарушениями сердечного ритма»

 доцент, к.мед.н., кафедра семейной медицины и общей практики Одесского национального медицинского университета

Колотвина Лариса Ивановна

«Оптимальная тактика ведения пациентов с артериальной гипертензией»

 профессор, д.мед.н., заведующая кафедрой семейной медицины и общей практики Одесского национального медицинского университета, президент Ассоциации семейной медицины Одесского региона

Величко Валентина Ивановна

«Стратегия в гепатологии»

17.00 Дискуссия, сертификаты, бизнес — ланч. 

Место проведения:

Одесса

Переулок Вице-адмирала Жукова, 12

Конференц-зал отеля «Wall Street Hotel”

_________________________________________________________________________________

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ КАРДИОЛОГОВ
АССОЦИАЦИЯ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ ОДЕССКОГО РЕГИОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ПРОГРАММА
ЮЖНОУКРАИНСКОЙ ШКОЛЫ КЛИНИЦИСТА
«БОЛЕЗНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ И МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА»
(часть VІ — кардиология, гастроэнтерология, пульмонология)
Для кардиологов, терапевтов, семейных врачей, педиатров, гастроэнтерологов и врачей других специальностей…

21 февраля 2018 год
Одесса
13.30-14.00 – регистрация участников, комплектация врачей по группам по 20-25 человек и распределение по учебным комнатам.
14.00 — Открытие заседания – большой зал = учебная комната № 1
Открытие работы школы
Председатель Одесской областной ассоциации кардиологов, профессор Андриевская Светлана Алексеевна
«Ключевые фигуры современной гипертензиологии»
Заведующий кафедрой терапии Харьковской Академии последипломного образования, профессор Березняков Игорь Геннадиевич
«Мукоактивные препараты в лечении негоспитальной пневмонии»

Председатель Ассоциации семейной медицины и общей практики, профессор Величко Валентина Ивановна
«Лечение бронхиальной астмы в условиях реимбурсации»
15.00 – начало мастер-классов в интерактивном режиме с разбором клинических случаев и унифицированных протоколов в течение 30-ти минут с последующей ротацией групп (10мин)
Учебная комната №1
Профессор, д.мед.н., главный внештатный кардиолог департамента здравоохранения Одесской ОГА, президент Одесской областной ассоциации кардиологов Андриевская Светлана Алексеевна
«Атеросклероз-аналог старения или болезнь? И что делать?»
Учебная комната №2
Доцент, к.мед.н., кафедра семейной медицины и общей практики Одесского национального медицинского университета Данильчук Галина Александровна
«Боль в животе: стратегия выбора «идеальной» терапии»

Учебная комната №3
Профессор, д.мед.н., заведующая кафедрой семейной медицины и общей практики Одесского национального медицинского университета, президент Ассоциации семейной медицины Одесского региона Величко Валентина Ивановна
«Менеджмент борьбы с кашлем при ОРЗ»

17.00 Дискуссия, сертификаты, бизнес — ланч.

Заседание ассоциации Южноукраинской школы клинициста состоится:
21 февраля, начало регистрации в 13.30.
Место проведения:
Отельный комплекс «Одесса»,
Конференц – залы №1, №2, №3
ул. Гагаринское плато, 5
(Район Аркадии)

_________________________________________________________________________________

Уважаемый коллега!

Приглашаем Вас принять участие в заседании Ассоциации семейной медицины Одесского региона 31 января 2018 года на тему: «Актуальные вопросы вирусных инфекций, клинические случаи»

14.30-15.00 – регистрация участников (для семейных врачей, кардиологов, терапевтов, педиатров и врачей других специальностей…)

15.00 — Открытие заседания

первый заместитель директора департамента здравоохранения Одесского городского совета Надежда Викторовна Гончаренко

«Организация оказания медицинской помощи населению Одессы»

 профессор, д.мед.н., заведующая кафедрой семейной медицины и общей практики Одесского национального медицинского университета, президент Ассоциации семейной медицины Одесского региона Величко Валентина Ивановна

«Вирусные инфекции : стратегия борьбы !»

 д.мед.н., пульмонолог Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г.Яновского Дзюблик Ярослав Александрович

«Бронхообструктивные заболевания в практике врача»

17.00 Дискуссия, сертификаты, бизнес — ланч. 

Место проведения:

Одесса

Переулок Вице-адмирала Жукова, 12

Конференц-зал отеля «Wall Street Hotel”

caf1

caf2

caf3

caf4

АССОЦИАЦИЯ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ ОДЕССКОГО РЕГИОНА

 

Уважаемый коллега!

Приглашаем Вас принять участие в заседании Ассоциации семейной медицины Одесского региона 29 ноября 2017 года.

тема заседания: «БОЛЕЗНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ И МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА»

 

  Начало регистрации в 14.30

Начало заседания в 15.00

 

по адресу:

улица Пантелеймоновская, 25

отель «Черное море»

8 этаж , конференц-зал

Председатель ассоциации  профессор Величко В.И.

_________________________________________________________________________________

АССОЦИАЦИЯ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ ОДЕССКОГО РЕГИОНА

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТНАЯ АССОЦИАЦИЯ КАРДИОЛОГОВ

Уважаемый коллега!

Приглашаем Вас принять участие в заседании Южноукраинской школы клиницистов 1 ноября 2017 года.

тема заседания: «БОЛЕЗНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ И МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА»

(часть V-кардиология, педиатрия, пульмонология)

Начало регистрации в 13.00.

Место проведения:

Отельный комплекс «Одесса»,

Конференц – залы №1, №2, №3

ул. Гагаринское плато, 5

(Район Аркадии)

Председатель Ассоциации семейной медицины и общей практики,

профессор Величко В.И.

Председатель Одесской областной ассоциации кардиологов,

профессор Андриевская С.А.

_________________________________________________________________________________

АССОЦИАЦИЯ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ ОДЕССКОГО РЕГИОНА

Уважаемый коллега!

Приглашаем Вас принять участие в заседании ассоциации 25 октября 2017 года, которая продолжает свою работу на регулярной основе.

тема заседания: ««Бронхообструктивные заболевания в практике семейного врача» с разбором клинических случаев.

 

регистрация: в 12.30

начало заседания в 13.00

в конференц-зале отеля

 « Черное море», 

по адресу:

г. Одесса,

Ул. Пантелеймоновская,25

Председатель ассоциации  профессор Величко В.И.

_________________________________________________________________

АССОЦИАЦИЯ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ ОДЕССКОГО РЕГИОНА

Уважаемый коллега!

Приглашаем Вас принять участие в заседании ассоциации 27 сентября 2017 года, которая продолжает свою работу на регулярной основе.

тема заседания: «Современные методы диагностики и лечения хронической сердечной недостаточности в практике семейного врача. Акценты.» с разбором клинических случаев.

регистрация: в 14.30

начало заседания в 15.00

по адресу:

переулок вице-адмирала Жукова, 12

отель «WALL STREET»

конференц-зал

Председатель ассоциации  профессор Величко В.И.

_________________________________________________________________

АССОЦИАЦИЯ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ ОДЕССКОГО РЕГИОНА

Уважаемый коллега!

Приглашаем Вас принять участие в заседании ассоциации 21 июня 2017 года, которая продолжает свою работу на регулярной основе.

тема заседания: «Современные методы лечения нарушений сердечного ритма в практике семейного врача. Акценты.» с разбором клинических случаев.

 Обучение и разбор протокола для семейных врачей «Интегрированное ведение болезней детского возраста».

регистрация: в 14.30

начало заседания в 15.00

по адресу:

улица Пантелеймоновская, 25

отель «Черное море»

8 этаж , конференц-зал

Председатель ассоциации  профессор Величко В.И.

_________________________________________________________________

Уважаемый коллега!

Приглашаем Вас принять участие в заседании ассоциации 24 мая 2017 года, которая возобновляет свою работу на регулярной основе.

тема заседания: «Актуальные вопросы в лечении сосудистой патологии в практике семейного врача» с разбором клинических случаев, а также обучение и разбор протокола для семейных врачей «Интегрированное ведение болезней детского возраста».

Вспышка кори в Одессе!?

регистрация: в 14.30

начало заседания в 15.00

по адресу:

улица Пантелеймоновская, 25

 отель «Черное море»

конференц-зал

Председатель ассоциации  профессор Величко В.И.